دیکشنری بازاریابی
در این بخش ما مفاهیم پایه ای بازاریابی را در قالب دیکشنری بازاریابی ارائه می دهیم. این بخش همه روزه در حال بروز رسانی است و شما می توانید با مراجعه به این بخش با مفاهیم جدید در این حوزه آشنا شوید. منبع اصلی این دیکشنری مربوط به انجمن بازاریابی آمریکا (American Marketing Association) می باشد. به شما پیشنهاد می کنم که این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید.