ویدئو نظرات دانشجویان دوره طراحی مارکتینگ پلن

 

در زیر شما دو ویدئو که حاوی نظرات شرکت کنندگان دوره طراحی مارکتینگ پلن است را می شنوید.
 
صحبت های جناب آقای حسن زاده و جناب آقای بیعتی