18 فوریه, 2015
6 گام برای انتخاب نام عالی برای یک استارت آپ
چیزی که شما آن را مخاطره یا یک ماجراجویی به حساب می آورید شاید یکی از مهم ترین تصمیماتی باشد که توسط شما در اولین روزهای […]