8 فوریه, 2015
3 اصل برای اثربخشی فراخوان به عمل‌ها (CTA)
CTA یا Call-to-Action به معنی درخواست انجام یک عمل از کاربر است.فراخوان به عمل‌ها (CTA) از عناصر بسیار مهم برای هر صفحه فرود (لندینگ پیج) هستند، […]