9 ژوئن, 2014
درسی برای کسب و کارهای B to B
(B to B (Business to Business به بنگاه تجاری گفته می شود که مشتری آن بنگاه تجاری دیگری است. در مقابل (BtoC (Business to Customer به […]