22 سپتامبر, 2014
AIDA : توجه، علاقه‌مندی، اشتیاق، عمل
هر روز با عناوینی که برای جلب توجه ما طراحی شده‌اند، بمباران می‌شویم. جهان پر از تبلیغات و اطلاعاتی است که به سختی تلاش می‌کنند تا […]