4 نوامبر, 2015
سوال راهبردی در مورد یک نمونه واقعی – گوشی آیفون
در اخبار آمده است که بر اساس آماری که از میزان سود شرکت‌های موبایلی در دنیا منتشر شده، شرکت اپل با گوشی آیفون در طول سه‌ماهه […]