6 ژوئن, 2014
کونراد گسنر
کونراد گسنر: ابداع کننده بازاریابی ویروسی نام به انگلیسی: Conrad Gessner سال و محل تولد: 1516 در سوییس برچسب ها: بازاریابی, بازاریابی دهانی, بازاریابی ویروسی, کونراد […]