28 جولای, 2014
مزایای چانه زنی با مشتریان
اگر چیزی می فروشید، باید نحوه تعامل با خریداران را از جهت “تمایل به پرداخت” (WTP) آنها معین کنید. به ویژه هنگامی که شما با تنوع […]