3 آوریل, 2016
بازاریابان صنعتی
بازاریابان صنعتی و بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی آنها
دنیایی که بازاریابان صنعتی در آن زندگی می‌کنند، فضایی کاملاً دینامیک است. رسانه‌های موبایل، اجتماعی و همچنین حضور حجم بالایی از اطلاعات تنها تعدادی از عناصر […]