7 سپتامبر, 2016
کمپین ویروسی
پنج نکته کلیدی برای داشتن یک کمپین ویروسی
حتماً پیش‌تر مطالب در مورد کمپین ویروسی چالش سطل آب یخ شنیده و خوانده‌اید. قصد ندارم دیگر به آن بپردازم، چون بسیاری از وب‌سایت‌ها و مجلات به […]