17 فوریه, 2016
رفتار
سه‌راه استفاده از رفتار گذشته مشتری برای پیش‌بینی آینده
توجه داشته باشید که هیچ‌کس یک گوی بلورین برای خبر دادن از آینده در مورد اینکه چه کسی، چه چیزی را به چه اندازه می‌خرد ندارد!!! […]