12 می, 2015
شخصی سازی پیام طی پنج مرحله – بخش دوم و پایانی
بازاریابانی که علاقه مصرف کنندگان به شخصی سازی را مورد توجه قرار نمی دهند، با بی احتیاطی پول زیادی را از دست می دهند. بنابراین چگونه شرکت […]