6 مارس, 2016
نتیجه یک پژوهش: اغلب بازاریاب‌ها وقت‌نشناس‌اند!
 به نظر می‌رسد بازاریاب‌ها آن چنان که باید و شاید زمان‌شناس نیستند و به همین دلیل بخشی از تلاش‌های آنها برای جلب نظر مخاطبان به هدر […]