21 دسامبر, 2015
تفاوت بین بازاریابی، تبلیغات و پروپاگاندا
بازاریابی و تبلیغات مفاهیم کاملاً مرتبطی از دنیای کسب‌وکار هستند، درحالی‌که پروپاگاندا اصطلاح از حوزه ارتباطات عمومی است که اشاره به‌دروغ و سخن کذب دارد که […]