8 سپتامبر, 2016
پذیرش محصول جدید
نقش بازاریابی در پذیرش محصول جدید
بازاریابی نقش‌های متعددی در سازمان دارد. ایجاد آگاهی، حفظ و نگهداری از اعتبار و ارزش برند، توجه به مشتریان و نیازهای آن‌ها برخی از نقش‌های حیاتی […]