28 ژوئن, 2014
پایگاه داده مشتری
در این مطلب به بررسی چگونگی ایجاد یک پایگاه داده مشتری می پردازیم که در آن می توان اطلاعاتی که می تواند توسط اعضای سازمان شما […]