10 اکتبر, 2015
یک فروشنده خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ از پاسخ شگفت‌زده می‌شوید . . .
انجمن اجرایی فروش موسوم به SEC به این نتیجه رسیده است که فروشندگان به ‌طور کلی به یکی از 5 روش زیر بر اساس موقعیتی که […]