4 آگوست, 2015
سه مثال از هوش بازاریابی
هوش بازاریابی شامل منبع اطلاعاتی و روندهایی می شود که برای کسب اطلاعات از محیط کسب و کار برای اتخاذ تصمیم های مختلف مورد استفاده قرار […]
29 جولای, 2015
تفاوت بین تحقیقات بازاریابی و هوش بازاریابی
تفاوت عمده بین هوش بازاریابی و تحقیقات بازاریابی این است که مورد دوم در این قیاس بیشتر مورداستفاده شرکت‌ها است. هوش بازاریابی به عبارتی به اطلاعاتی […]