24 ژوئن, 2014
هرم پویای برند
هرم پویایی برند (The BrandDynamics Pyramid) به عنوان یكی از كاربردی‌ترین مدلها در سنجش ارزش سهم نام تجاری شناخته شده است. این روش توسط مؤسسه MillWard […]