28 نوامبر, 2015
پنج نکته برای یک کمپین موفق هدف‌گیری مجدد
چنان‌که همه می‌دانیم، هدف‌گیری مجدد در بازاریابی و بین صاحبان کسب‌وکار از اهمیت و اعتبار زیادی برخوردار نشده و زیاد از آن استفاده نمی شود. برای […]