23 مارس, 2016
برنامه
برنامه سال جدید برای صاحبان کسب‌وکار
در چند مطلب قبلی به این موضوع اشاره کردیم که در ابتدای هرسال جدید، صاحبان کسب‌وکار باید زمانی برای برنامه‌ریزی اختصاص دهند تا از درحرکت بودن […]