22 سپتامبر, 2016
نقد تبلیغات
معمول‌ترین شکل از نقد تبلیغات چیست؟
طبیعتاً تبلیغات نقشی حیاتی در برنامه بازاریابی شما بازی می‌کند. به‌منظور جلب و جذب مؤثر مشتریان باید از تبلیغاتی استفاده کنید که استفاده از محصولات و خدمات شما […]
18 دسامبر, 2015
تبلیغ خلاقانه دعوت هواپیمایی بین‌المللی سوئیس از شما
در ویدئویی که در ادامه می‌بینید، مردمی را می‌بینیم که در حال فتق و رتق امور روزمره خودشان هستند، تا اینکه با گروهی را از مردم […]