17 نوامبر, 2014
اصول نقد برند- قسمت چهارم
در سه قسمت قبلی اصول نقد برند با مفاهیم مقدماتی و تحقیقات ثانویه و اولیه آشنا شدیم، اکنون زمان آن است که به شناخت و بررسی […]
10 نوامبر, 2014
اصول نقد برند- قسمت 3
در قسمت اول و قسمت دوم اصول مقدماتی نقد برند را بررسی کردیم، در ادامه بحث به چگونگی بررسی آگاهی و شناخت از برند در درون […]
3 نوامبر, 2014
اصول نقد برند- قسمت 2
در قسمت 1 در مورد اهمیت و پایه‌های نقد برند مطالبی را بیان کردیم و گفتیم که نقد برند به عنوان راهی برای عیب یابی و […]
27 اکتبر, 2014
اصول نقد برند- قسمت اول
شاید شما هم با دیدن تبلیغات مختلف برندها و دقت در نقاط قوت ضعف آنها ناخودآگاه شروع به نقد عملکرد آن برند کرده باشید. اما نقد […]