17 سپتامبر, 2014
برند شما یک نشان برای مشتریان‌تان است
شاید مسئله برند در حال تبدیل شدن به یک کلیشه در دنیای بازاریابی باشد ولی قدرت برند یک واقعیت غیرقابل کتمان است که از سال ها […]
15 سپتامبر, 2014
4 راز بدست آوردن نشان برند
بدست آوردن و حفظ “نشان برند” نیازمند دیدگاهی دقیق، تمایزهای شفاف و تلاش متداوم است و اگر به راحتی قابل به دست آمدن بود، به این […]