7 می, 2015
آیا کمپین بازاریابی ایمیلی شما برای نسل هزاره (نسل ایگرگ) جذاب نیست؟
چه تضمینی دارید که  ایمیل های تجاری تان با عنوانی مانند  ” چرا نسل هزاره (برند شما) را ترجیح می دهد” در لیست اسپم ایمیل این […]