9 آگوست, 2016
کسب‌وکار
اگر کسب‌وکار شما رشد نمی‌کند، پس در حال کوچک شدن است
چیزی بنام ثابت ماندن در کسب‌وکار وجود ندارد. هر کسب‌وکاری بدون توجه به خوب یا بد بودن خدمات و محصولات خودش به‌هرحال مشتریانی را از دست […]