26 نوامبر, 2015
مهم‌ترین کلمه‌ای که یک فروشنده باید به هر مشتری بالقوه‌ای بگویند
اگر یک حقه کوچک وجود داشت که هر رابطه مبتنی بر یک بازاریابی و یک پیشنهاد فروش را درنهایت به مقصود نهایی فروشنده نزدیک می‌کرد، چه […]