20 اکتبر, 2016
افسانه
پنج افسانه ای که در فضای امروزی فروش و بازاریابی باید فراموش شود
افسانه‌های زیادی در رابطه با ملحق شدن به یک تیم فروش شرکتی وجود دارد. حتماً می‌دانید و شنیده‌اید که بسیاری از افراد اجرایی در سطح مدیریت […]