19 فوریه, 2015
غلبه بر مقاومت بازار توسط یک شرکت سرنگ سازی
در این نوشته وضعیت یک شرکت سرنگ سازی را در سال های دور بررسی خواهیم کرد در زمانی که هنوز سرنگ های پلاستیکی چندان مد نشده […]