18 نوامبر, 2015
زمانی که رقبا قیمت‌ ها را کاهش می‌دهند، چکار کنیم؟
زمانی که در بازار دوران سختی را پشت سر می‌گذاریم و مشتریان هم به‌ سختی پول خود چسبیده و آن را از خود دور نمی‌کنند، برخی […]