8 ژوئن, 2014
معماری برند
معماری، طراحی برنامه‌ریزی شده یک سیستم است. می‌تواند برنامه طراحی یک ساختمان، قطعه‌ای نرم افزار، جریانی از اطلاعات و یا یک شی ء باشد. معماری برند […]