5 سپتامبر, 2016
مصرف‌کننده آلفا
مصرف‌کننده آلفا به چه کسی می‌گویند؟
مصرف‌کننده آلفا جزء اولین دسته از مصرف‌کنندگان یک کالا یا خدمت هستند و بازاریابان اغلب توجه ویژه‌ای به این دسته از خریداران دارند، چراکه این دسته […]