23 ژوئن, 2014
چگونه مشکل بدنامی برند را حل کنیم؟
برخی از برند ها با مشکل بدنامی مواجهند، به هر دلیلی در یک دوره زمانی بدنام شده اند مثلا به خاطر رفتار بدشان شهرت پیدا کرده […]