11 ژوئن, 2016
مشتری عصبانی
ده چیزی که نباید به مشتری عصبانی بگوییم
زمانی که مشتری عصبانی است، نیاز به توجه و درک بیشتری پیدا می‌کند. فرض کنید پولی را که با هزاران زحمت به دست آورده‌اید برای محصولی […]