15 ژانویه, 2017
شغل
آیا ممکن است شغل بازاریابی شما در یک دهه آینده حذف شود؟
ما هنوز در دوره “آخرالزمان ربات‌ها” قرار نگرفته‌ایم، اما سپری شدن هر روز از زندگی ما به معنای نزدیک و نزدیک‌تر شدن ما به این دوره […]