23 ژانویه, 2017
مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکتی چیست؟
مسئولیت اجتماعی شرکتی اشاره به روش‌هایی دارد که شامل ابتکار عمل‌هایی می‌شود که برای جامعه مفید واقع می‌شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی یک کسب‌وکار می‌تواند مجموعه متنوعی […]
5 فوریه, 2016
فولکس واگن
فولکس‌ واگن با یک شیرین‌کاری علاقه‌مندان به سینما را شوکه می‌کند
زمانی که نوبت به موضوع مهمی مانند ایمنی در سطح جاده‌ها می‌رسد، انتقال پیام از طریق تبلیغات سنتی کاری بسیار سخت است، خصوصاً که، علیرغم بسیاری […]