7 ژوئن, 2014
چرا اکثر برند‌ ها از بین می روند؟
به اعتقاد جیم کالینز مهم نیست که چقدر برند موفقی داشته باشید، چرا که روزی از بین خواهد رفت، ولی دلیل واقعی از بین رفتن برند […]