15 جولای, 2016
تقسیم بازار
هفت گام تقسیم بازار – فرایند بخش‌بندی بازار – بخش دوم و پایانی
در بخش اول از این ضمن اشاره به اهمیت تقسیم بازار خصوصا برای بازاریابی کسب و کارهای کوچک، اشاره کردیم که بر اساس دیدگاهی این فرایند به […]
13 جولای, 2016
تقسیم بازار
هفت گام تقسیم بازار – فرایند بخش‌بندی بازار – بخش اول
همچنان که در مقاله‌های مختلفی در سایت آی بازاریابی پیش‌ازاین اشاره‌کرده‌ایم، تقسیم بازار برای هر شرکت و کسب‌وکاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بااین‌وجود، مراحل […]