6 ژانویه, 2017
مدیران خوب
چرا خانم‌ها ممکن است مدیران بهتری نسبت به آقایان باشند؟
بر اساس آخرین نظرسنجی منتشرشده توسط موسسه گالوپ Gallup “کارکنانی که زیر نظر یک مدیر خانم کار می‌کنند، اثربخشی بسیار بالاتری نسبت به کارکنانی که زیر […]