27 جولای, 2017
بازاریابی-سبز
چالش‌ها و فرصت‌های بازاریابی سبز
بازاریابی سبز، واژه‌ایست که این روزها از بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ و بازاریابان فعال محصولات مختلف در سراسر جهان می‌شنویم. اما به راستی بازاریابی سبز چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند؟