20 آوریل, 2017
محتوای تعاملی
۷ دلیل مهم استفاده از محتوای تعاملی در استراتژی بازاریابی
تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. میزان فعالیت و زمان حضور کاربران این شبکه‌ها نیز روز به روز در حال افزایش […]
24 مارس, 2015
دلایلی برای استفاده از محتوای بصری
دامنه توجه ما انسان‌ها پیوسته در حال کاهش است، این محدوده در حال حاضر بین 2.5 تا 6.5 ثانیه است. از سوی دیگر ما انسان‌ها موجوداتی […]