16 فوریه, 2018
قیمت
چگونه پرسش های مرتبط با قیمت را پاسخ دهیم؟
بازاریابان تلفنی قدیمی و با تجربه بدون شک با این سناریوی قدیمی در رابطه با قیمت کاملا آشنا هستند: مشتری بالقوه شما تلفن را جواب می […]
3 نوامبر, 2015
رقابت بر سر قیمت ؟ 8 مرحله تا موفقیت
کسب‌وکارها اغلب ‌در فرایند بازاریابی و فروش خود بطور ناخواسته درگیر جنگ و جدال قیمتی می‌شوند. در ادامه 8 گام را یاد می‌گیریم که بر اساس […]