17 ژانویه, 2018
قیمت گذاری
راهنمای استراتژی قیمت گذاری برای صاحبان کسب و کارهای جدید – بخش چهارم
در سه بخش از این مقاله به اهمیت قیمت گذاری برای یک کارآفرین و تصمیم گیری در رابطه با آن اشاره کردیم، و گفتیم که در حالی […]
10 ژوئن, 2015
چگونه استراتژی قیمت گذاری شما بر رضایت مشتری تاثیر می گذارد؟ – بخش دوم و پایانی
در بخش اول قدری به موضوع اهمیت رضایت مشتری و … پرداختیم و پاسخگویی به این سوال را که آیا شما قیمت مناسبی از مشتری خود طلب […]
9 ژوئن, 2015
چگونه استراتژی قیمت گذاری شما بر رضایت مشتری تاثیر می گذارد؟ – بخش اول
آیا قیمت گذاری بر رضایت مشتری تاثیر گذار است؟ تعیین قیمت مناسب و خوشحال کردن مشتری کار سختی است، اما این کار را بدرستی انجام دهید […]