4 سپتامبر, 2016
قیمت‌گذاری محصول
ده پرسشی که هنگام قیمت‌گذاری محصول خود باید پاسخ دهید – بخش دوم و پایانی
در بخش اول از این مطلب گفتیم که محصولات و خدمات فوق‌العاده هیچ تضمینی مبنی بر موفقیت به شما نمی‌دهند، بلکه باید به‌صورت صحیح و درست […]
2 سپتامبر, 2016
قیمت‌گذاری
ده پرسشی که هنگام قیمت‌گذاری محصول خود باید پاسخ دهید – بخش اول
محصولات و خدمات فوق‌العاده هیچ تضمینی مبنی بر موفقیت به شما نمی‌دهند، بلکه باید به‌صورت صحیح و درست به قیمت‌گذاری آن‌ها اهتمام بورزید. لازمه این موضوع […]