1 می, 2016
قانون پارتو
قانون پارتو و نُه مورداستفاده از آن در بازاریابی – بخش دوم
پنج شنبه گذشته درمطلبی به عنوان مقدمه توضیحاتی در مورد اصل پارتو، یا به اصطلاح قانون پارتو یا قانون 20 – 80 برای شما ارائه کردم که […]
28 آوریل, 2016
قانون پارتو
قانون پارتو و نُه کاربرد آن در بازاریابی – بخش اول
احتمال اینکه پیش‌ازاین چیزی در رابطه با قانون پارتو (اصل پارتو) شنیده باشید، بسیار زیاد است. اما باید دید آیا واقعاً چیزی از آن درک می‌کنید؟ […]