3 آوریل, 2015
4 فیلمی که کارآفرینان می‌توانند از آن‌ الهام بگیرند
کارآفرین بودن کار آسانی نیست، آن سفری طولانی پر از چالش‌ها و مشکلات است. به منظور غلبه بر این مشکلات شما نیاز دارید که خارج از […]
16 نوامبر, 2014
13 فیلم که هر بازاریابی باید ببیند
هر چند بیشتر فیلم‌ها با هدف سرگرمی ساخته می شوند ولی فیلم هایی که بر مبنای یک داستان واقعی ساخته می‌شوند‌ همیشه یک منبع قوی ایجاد […]