24 اکتبر, 2016
فریبکاری در تبلیغات
چه مواردی شامل فریبکاری در تبلیغات نمی‌شود
چنان‌که در مطلب قبل دیدیم، تعریف کوتاهی از یک جنبه از فریبکاری در تبلیغات ارائه شد و نمونه‌ مثال‌هایی را مطرح کردیم. در این مطلب می‌خواهیم ببینیم […]
22 اکتبر, 2016
فریبکاری در تبلیغات
متوجه فریبکاری در تبلیغات باشید، چون مشتری متوجه می‌شود
مسئله فریبکاری در تبلیغات موضوعی است که اغلب بسیاری از مشتریان و مصرف‌کنندگان در مورد آن شاکی هستند، اما هیچ کاری نمی‌توانند در برابر آن بکنند. […]