8 اکتبر, 2016
فروشنده موفق
پنج خصوصیت یک فروشنده موفق
توجه به خصوصیت یک فروشنده موفق فراتر از چیزی که در کلیشه‌های استخدامی دیده می‌شود، شاید تنها چیزی باشد که سازمان شما به آن نیاز دارد. […]
10 اکتبر, 2015
یک فروشنده خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ از پاسخ شگفت‌زده می‌شوید . . .
انجمن اجرایی فروش موسوم به SEC به این نتیجه رسیده است که فروشندگان به ‌طور کلی به یکی از 5 روش زیر بر اساس موقعیتی که […]