21 سپتامبر, 2014
برند فرهنگ، فرهنگ برند
دو هفته پیش در یک کنفرانس مدیران بازاریابی که توسط انجمن بانکداری آمریکایی برگزار می‌شد، یک جوان پرانرژی فکر جمع را از محدوده‌ی نیازها و منافع […]